Hoge Raad 29-06-2001 (Multi-Terminals/FNV), JOL 2001, 413


Ontbinding gewichtige redenen. Faillissement.

(Zie voorgeschiedenis Rechtbank Rotterdam 17-01-2001, JAR 2001, 56). Na een ontbindingsprocedure, waarbij de kantonrechter weigert ontbinding uit te spreken, vraagt de werkgever het eigen faillissement aan. De curator zegt vervolgens de arbeidsovereenkomsten op, waardoor de werknemers geen aanspraak kunnen maken op het destijds gesloten sociale akkoord en de daarbij behorende financiële regeling. Rechtbank en Hof in hoger beroep oordelen dat het aanvragen van het faillissement in dit geval misbruik van bevoegdheid oplevert, omdat deze bevoegdheid is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is bedoeld, immers om door de faillissementsaanvraag af te komen van de verplichtingen tegenover de werknemers. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep omdat bij de beoordeling van de vraag of een bevoegdheid is misbruikt een afweging van belangen, zoals door de werkgever was gewenst, niet aan de orde komt

Verder lezen
Terug naar overzicht