Hoge Raad 31-03-2000 (X/Y), JOL 2000, 193


Aansprakelijkheid (bestuurder) werknemer. Ontbinding gewichtige redenen.

Cassatieberoep tegen oordeel Hof dat bestuurder insolvente vennootschap niet persoonlijk aansprakelijk is voor vordering van voormalig werknemer ter zake van door de Kantonrechter toegekende vergoeding wegens ontbinding arbeidsovereenkomst aangezien in casu niet is voldaan aan de voorwaarden voor persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder. Beroep verworpen met toepassing art. 101a RO.

Verder lezen
Terug naar overzicht