Hoge Raad beantwoord prejudiciële vraag over ingangsdatum wettelijke rente over inleg bij effectenlease


Het hof heeft, ex artikel 392 Rv, bij arrest van 17 juni 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:1775) de volgende prejudiciële vraag aan de Hoge Raad gesteld: ‘Wat is de ingangsdatum van de wettelijke rente over de door de aanbieder van effectenleaseovereenkomsten aan de afnemer te vergoeden inleg? Het gaat hierbij om termijnbetalingen en eventuele aflossingen (minus dividenduitkeringen) die de afnemer voorafgaande aan de beëindiging van de effectenleaseovereenkomst(en) uit hoofde van die effectenleaseovereenkomst(en) heeft betaald.

Verder lezen
Terug naar overzicht