Hoge Raad bevestigt vaste jurisprudentie over ingangsdatum (gewijzigde) onderhoudsverplichting


De rechter die een alimentatieverplichting verlaagt met ingang van een vóór zijn uitspraak gelegen datum, zal (aan de hand van hetgeen ten processe is gebleken) moeten beoordelen in hoeverre een daaruit voortvloeiende terugbetalingsverplichting in redelijkheid kan worden aanvaard. Hij is derhalve bij die beoordeling niet afhankelijk van een door de onderhoudsgerechtigde gevoerd, op die terugbetaling betrekking hebbend verweer.

De feiten
M en V hebben een affectieve relatie met elkaar, waaruit in 2001 dochter D wordt geboren. In 2004 beëindigen partijen hun relatie. M heeft D erkend…

Verder lezen
Terug naar overzicht