Hoge Raad gaat om: artikel 15.1.a WBR kan ook bij artikel 4 WBR-aandelen gelden


X heeft aandelen verkregen in een onroerendezaaklichaam als bedoeld in artikel 4 WBR. Deze BV bezit alle aandelen in een andere BV die hoofdzakelijk twee bouwterreinen bezit
als bedoeld in artikel 11 lid 4 Wet OB. X stelt dat HR 23 februari 2007 (FBN 2008, nr 6) inzake artikel 15.1.p WBR hier analoog moet worden toegepast zodat X recht heeft op artikel 15.1.a
WBR. De Rechtbank heeft dit betoog verworpen omdat in HR 13 januari 1982, BNB 1982/74…

Verder lezen
Terug naar overzicht