Hoge Raad over de onderzoeker en het enquêterecht


Dit cassatieberoep stelt aan de orde (i) de vraag of de onderzoeker als bedoeld in art. 2:345 BW verplicht is alle door een in het kader van het onderzoek geïnterviewde persoon voorgestelde wijzigingen en aanvullingen bij het concept interviewverslag te verwerken in de finale versie van het gespreksverslag en (ii) de vraag of de verplichting bestaat om (een kopie van) de van interviews gemaakte geluidsopnames aan de geïnterviewden ter beschikking te stellen. In een eerdere tussenconclusie was de vraag aan de orde of het cassatieverzoekschrift…

Verder lezen
Terug naar overzicht