Hoge Raad stelt prejudiciële vragen inzake Peeters/Gatzen-vordering


De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie ten aanzien van een Peeters/Gatzen-vordering. De Hoge Raad legt de vraag neer of een Peeters/Gatzen-vordering onder het bereik van de EEX-verordening valt of onder dat van de oude Insolventieverordening. Daarnaast stelt de Hoge Raad de vraag welk recht van toepassing is op die vordering in deze internationale context. Tot slot is aan het Hof van Justitie de vraag voorgelegd of de curator rekening dient te houden met de financiële gedragsregels van…

Verder lezen
Terug naar overzicht