Hoge Raad wijst eindarrest in procedure waarin pand gedeeltelijk was gesloopt


X heeft een gebouw (winkelcentrum) gekocht dat zodanig zal worden verbouwd dat voor de Wet OB een nieuw gebouw ontstaat. Vóór de levering heeft de verkoper enkele sloop-werkzaamheden verricht. Het Hof van Justitie EU heeft hierover geoordeeld dat de levering van rechtswege is vrijgesteld van BTW omdat het gebouw op het tijdstip van de levering slechts gedeeltelijk was gesloopt en gedeeltelijk in gebruik was (zie Notafax 2012, nr 166). Thans heeft de Hoge Raad in lijn hiervan geoordeeld dat artikel 15.1.a WBR…
Verder lezen