Hoger beroep en cassatie

De partij die het niet eens is met een uitspraak van de rechter in eerste aanleg kan binnen drie maanden in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Sinds 1 juli 2015 is het ook mogelijk hoger beroep en cassatie in te stellen in ontbindingsprocedures. Tegen alle (deel)uitspraken in een arbeidsrechtelijke procedure staat nu hoger beroep open. In artikel 7:683 BW zijn specifieke regels opgenomen voor hoger beroep en cassatie. In hoger beroep mogen nieuwe feiten worden aangevoerd; de rechter beoordeelt de zaak opnieuw in de volle omvang (devolutieve werking).

Uitgelicht

Loondoorbetalingsverplichting in periode tussen ontslag en einddatum (Werknemer/Wilco B.V.)
De uitspraak van de rechter in eerste aanleg komt in beginsel niet voor risico van werkgever. Andere situatie dan schorsing, zodat artikel 7:627 en 7:628 ander gevolg hebben…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Pro-formaprocedure

Ontbindingsprocedure

Billijke vergoeding

Pensioen en einde arbeidsovereenkomst

Voorwaardelijke ontbinding

Ontslag statutair bestuurder – Hoger beroep na opzegging statutair bestuurder

Ontbinding door werknemer

Uitkering ouder werklozen? IOW IOAW

Verder lezen
Terug naar overzicht