In hoger beroep mogen geen nieuwe feiten ten grondslag worden gelegd aan stellingen


De twee-conclusieregel in het hoger beroep verzet zich ertegen dat appellant, na tussenarrest, andere/nieuwe feiten aan zijn stelling ten grondslag legt. Geen van de in de rechtspraak ontwikkelde uitzonderingen op deze in beginsel strakke regel doet zich in het onderhavige geval voor. De goede procesorde brengt dan mee dat de vraag of van het eerder gegeven oordeel moet worden teruggekomen, moet worden beoordeeld aan de hand van hetgeen uit de memorie van grieven volgt.

Feiten en procesverloop
In dit geding is op 28 februari 2017…

Verder lezen
Terug naar overzicht