Hoger beroep niet voorbehouden in samenlevingscontract: vrouw niet ontvankelijk


Anders dan de vrouw meent, brengt de enkele omstandigheid dat partijen in hun samenlevingsovereenkomst op generlei wijze hebben opgenomen dat geen hoger beroep openstaat niet mee dat hoger beroep open staat. Daarvoor is een uitdrukkelijk voorbehoud vereist, waarvan in casu niet is gebleken.

De feiten
M en V hebben een affectieve relatie met elkaar. In 2008 sluiten zij een notarieel samenlevingscontract. Daarvan luidt artikel 10 lid 1: ‘Ingeval de overeenkomst eindigt anders dan door overlijden van één van de partijen, heeft ieder van de partijen het recht…

Verder lezen
Terug naar overzicht