Hongaarse regeling bij zetelverplaatsing niet in strijd met vestigingsvrijheid


Samenvatting

Cartesio is een commanditaire vennootschap die is opgericht naar Hongaars recht en is gevestigd te Baja (Hongarije). Cartesio dient bij de handelsrechtbank een verzoek in tot wijziging van haar werkelijke zetel naar Gallarate (Italië). Dit verzoek is afgewezen omdat het geldende Hongaarse recht een in Hongarije opgerichte vennootschap niet toestaat om haar zetel naar het buitenland te verplaatsen, terwijl zij de hoedanigheid van vennootschap naar Hongaars recht wil behouden. Een onderneming die haar zetel naar een andere lidstaat wil verplaatsen moet eerst in Hongarije worden ontbonden en vervolgens opnieuw worden opgericht naar het recht van die lidstaat. In hoger beroep heeft het Hof van Beroep Szeged naast enkele vragen met betrekking tot de toepassing van art. 234 EG, het Hof van Justitie EG gevraagd of de relevante Hongaarse wetgeving verenigbaar is met de vrijheid van vestiging.

Het Hof van Justitie EG bepaalt onder verwijzing naar de arresten Daily Mail (HvJ EG 27 september 1987, zaak C-81/87) en Überseering (HvJ EG 5 november 2002, zaak C-208/00, ) dat een lidstaat zowel de aanknoping mag omschrijven die van een vennootschap vereist is opdat deze kan worden geacht te zijn opgericht volgens het nationale recht van die lidstaat, en uit dien hoofde het recht van vestiging heeft, als de aanknoping die vereist is om deze hoedanigheid naderhand te kunnen handhaven. Deze bevoegdheid omvat de mogelijkheid voor deze lidstaat om een onder zijn nationale recht vallende vennootschap niet toe te staan deze hoedanigheid te behouden wanneer zij zich in een andere lidstaat wenst te herorganiseren door de verplaatsing van haar zetel naar het grondgebied van die lidstaat, en aldus de aanknoping…

Verder lezen
Terug naar overzicht