Hoofdelijke aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot (2015.46.2003)


In 2015 heeft de Hoge Raad een aantal uitspraken gewezen over personenvennootschappen. Zo volgde uit Hoge Raad 6 februari 2015, «JOR» 2015, 181, dat een faillissement van een vennootschap onder firma niet steeds en noodzakelijkerwijs leidt tot een faillissement van de vennoten. In Hoge Raad 13 maart 2015, NJ 2015, 241, stond de aansprakelijkheid van de vennoten voor schulden van een commanditaire vennootschap centraal.

Op 29 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1413, heeft de Hoge Raad zich…

Verder lezen
Terug naar overzicht