Hoofdschuldenaar heeft geen beroep gedaan op vernietigingsverweer – verweer borg faalt


Rabobank heeft aan X BV geldleningen en een rekening courant-krediet verstrekt. A is mede-aandeelhouder van X en zijn vader B is bestuurder van de vennootschap. X heeft tot zekerheid van de nakoming van de financieringsovereenkomsten een aantal zekerheden gesteld en A heeft zich borg gesteld tot € 37.500. Tussen X en de bank is in 2012 een conflict ontstaan rond de vraag of de bank een overname door X zou financieren. X heeft de bank aansprakelijk gesteld voor de schade die zij stelt te hebben…

Verder lezen
Terug naar overzicht