Hoogste bieder verkreeg aandelen alleen voor zichzelf (2005.41.3140)


De aandelen van B BV, die een onroerend zaaklichaam was in de zin van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer, waren in handen van enkele familieleden. Tussen hen bestond een groot verschil van inzicht over het te volgen beleid in B BV. Na afloop van een slepende arbitrage werd men het eind 2000 eens over een verkoop bij inschrijving van de aandelen in B BV. Op 23 januari 2001 kwam D, die bestuurder was van B BV, met X overeen dat zij de aandelen eventueel gezamenlijk zouden kopen…

Verder lezen
Terug naar overzicht