Hoveniersbedrijf voor premieheffing werknemersverzekeringen ingedeeld in sector agrarisch


Samenvatting

Belanghebbende heeft per 1 januari 2016 de activiteiten en het personeel van een vennootschap onder firma overgenomen (vof). Deze vof was voor de premieheffing werknemersverzekeringen ingedeeld in Sector 1 Agrarisch bedrijf. De aard van de overgenomen activiteiten is onveranderd gebleven.

Volgens de Kamer van Koophandel exploiteert belanghebbende een aannemersbedrijf op het gebied van tuinen, bestratingswerk, grondwerkzaamheden, rioleringen en holdingactiviteiten. Bij de sectorindeling voor werknemersverzekeringen gegeven beschikking is belanghebbende, als gevolg van het onjuist invullen van het formulier, ingedeeld in sector 45, Zakelijke dienstverlening III. Bij de uitspraak op bezwaar heeft de inspecteur de sectorindeling gewijzigd in sector 3, Bouwbedrijf.

Het hof overweegt dat belanghebbende activiteiten verricht die tot verschillende sectoren behoren en dat in dat geval op grond van art. 96, lid 2, Wfsv van rechtswege wordt aangesloten bij de sector waartoe de werkzaamheden behoren waartoe zij als werkgever in de regel het grootste bedrag aan premieplichtig loon betaalt of vermoedelijk zal betalen. Hierbij zijn volgens het hof slechts relevant de werkzaamheden waarover belanghebbende loon uit dienstbetrekking betaalt en niet de werkzaamheden waarvoor zij arbeidskrachten van derden inhuurt of die worden verricht door een werknemer waarvoor over het verschuldigde loon geen premie is verschuldigd. De werkzaamheden van belanghebbende bestaan hoofdzakelijk uit het voor derden aanleggen en/of onderhouden van tuinen, een en ander met de daartoe behorende bestrating en terrassen. Deze werkzaamheden zijn naar het oordeel van het hof aan te merken als werkzaamheden verricht in het kader van het hoveniersbedrijf en derhalve dient belanghebbende ingedeeld te worden in sector 1, agrarisch bedrijf.

(Hoger beroep gegrond.)

Commentaar

De sectorindeling van werkgevers blijft de gemoederen bezighouden. Alvorens deze…

Verder lezen
Terug naar overzicht