HR: ABN AMRO heeft zorgplicht jegens derden geschonden bij Ponzi-zwendel Van den Berg


Gezien de op de Bank rustende bijzondere zorgplicht jegens derden, kon van haar worden gevergd dat zij tot onderzoek zou overgaan indien zij wist van het ongebruikelijke betalingsverkeer en de bijbehorende omschrijvingen op de rekeningen van X, wat wees op beleggingsactiviteiten. Gelet op haar functie in het maatschappelijk verkeer en haar specifieke deskundigheid op het gebied van financiële dienstverlening, mag ook worden verondersteld dat een bank ervan op de hoogte is dat voor beleggingsactiviteiten een vergunning kan zijn vereist.

Feiten
De Stichting Belangenbehartiging Gedupeerde Beleggers Van den Berg behartigt de…

Verder lezen
Terug naar overzicht