HR: firmant VOF en beherend vennoot CV ook aansprakelijk voor ‘oude’ schulden


Thans heeft de Hoge Raad een einde gemaakt aan de onduidelijkheid over de vraag of een vennoot van een firma en een beherend vennoot van een commanditaire vennootschap aansprakelijk zijn voor schulden van de vennootschap die vóór hun toetreding zijn ontstaan.

De Hoge Raad heeft onder meer het volgende overwogen. Artikel 18 WvK, dat ingevolge artikel 19 lid 2 WvK eveneens van toepassing is op de beherend vennoten van een CV, bepaalt voor de vennootschap onder firma dat elk der vennoten hoofdelijk verbonden is ”wegens de verbindtenissen der vennootschap”. …

Verder lezen
Terug naar overzicht