HR: NSW-faciliteit geldt niet voor vorderingen krachtens wettelijke verdeling


In Notafax 2008, nr 97 maakten wij melding van een procedure waarbij een eigenaar van een NSW-landgoed overleed. Op de nalatenschap was de wettelijke verdeling van toepassing. In geschil was of de kinderen recht hebben op de invorderingsfaciliteit van artikel 7 NSW. In navolging van de Rechtbank oordeelde het Hof dat artikel 7 NSW uitsluitend geldt voor de verkrijger van een NSW-landgoed en dus niet voor de verkrijger van een geldvordering.
Tegen deze uitspraak is cassatie ingesteld. Thans heeft de Hoge Raad in afwijking van…

Verder lezen
Terug naar overzicht