HR: schuldovername verlaagt bedrijfsopvolgingsfaciliteit maar IB-latentie niet


In Notafax 2012, nr 47 maakten wij melding van een casus waarbij X in 2004 het bedrijf van haar ouders heeft overgenomen. Tussen X en de inspecteur was in geschil hoe de hoogte van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit als bedoeld in artikel 35b e.v. SW moet worden berekend. Het Hof was het met X eens dat bij deze berekening van de faciliteit zowel de overgenomen bedrijfsschulden als de overgenomen inkomstenbelastinglatentie moeten worden genegeerd omdat deze kwalificeren als een tegenprestatie of last zoals beschreven in artikel 7c URSW [vgl. …

Verder lezen
Terug naar overzicht