Huis en hypotheek (2001.02.3009)


De auteur geeft een overzicht van de reikwijdte van de eigenwoningregeling onder het regime van de Wet IB 2001. Het eigenwoningforfait is van toepassing wanneer de belastingplichtige een woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat krachtens eigendom (art. 3.111 Wet IB 2001). Bij een recht van vruchtgebruik, recht van bewoning of recht van gebruik geldt de regeling niet, tenzij deze rechten krachtens erfrecht zijn ontstaan. Nieuw is dat de eigenwoningregeling ook geldt voor woonboten of woonwagens die als hoofdverblijf fungeren. Nieuw is voorts…

Verder lezen