Huis overhevelen naar partner (2001.26.3180)


M heeft een groot vermogen en gaat binnenkort met V trouwen op basis van koude uitsluiting. Om te voorkomen dat M’s crediteuren zich kunnen verhalen op de woning, wil M deze aan V overdragen zonder tegenprestatie. Vraag: hoe valt dit te bereiken zonder de weg te bewandelen waarbij de woning wordt verkocht en de koopprijs wordt kwijtgescholden?

Antwoord: In eerste instantie moet in de huwelijkse voorwaarden een beperkte gemeenschap van de echtelijke woning worden opgenomen. Hierdoor wordt V voor de helft eigenaar van de woning. …

Verder lezen