Huishoudelijke hulp valt onder de WMO 2015


In een persbericht reageert Actiz op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep die op 18 mei 2016 oordeelde dat huishoudelijke hulp wel degelijk onder de Wmo 2015 valt en dat gemeenten dus verplicht zijn om passende hulp in het huishouden te bieden als een burger dit niet meer zelf kan regelen of betalen. Het Sociaal Planbureau concludeerde al eerder op grond van een onderzoek naar de zorg die gemeenten sinds 1 januari 2015 organiseren dat bijna alle mensen die bij de gemeente aankloppen voor ondersteuning thuis, niet in staat zijn om…

Verder lezen
Terug naar overzicht