Huisvestingswet (1998.23.2720)


Samenvatting van een artikel in de Gemeentestem over het wetsvoorstel tot wijziging van de Huisvestingswet, dat 29 april 1997 werd ingediend.

Uitgangspunt van het wetsvoorstel is het recht van vrije vestiging. Beperkingen van dit recht zullen alleen zijn toegestaan in een situatie van schaarste als gevolg van bovengemeentelijk (restrictief) ruimtelijk-ordeningsbeleid. De doorstroming van woningzoekenden moet bovendien worden bevorderd door verhoging van de koopprijsgrens, waardoor ook de wat duurdere koopwoningen onder het woningdistributiebestand komen te vallen. De criteria voor de hantering van bindingseisen worden eenduidig gedefinieerd…

Verder lezen