Huurder of hypotheekhouder? (1996.19.2195)


Indien een hypotheekgever een pand achtereenvolgens met twee verschillende hypotheken ten behoeve van twee verschillende hypotheekhouders bezwaard heeft (waarbij steeds het huurbeding is overeengekomen) en hij het pand daarna heeft verhuurd, rijst de vraag wie bij een executoriale verkoop krachtens art. 3:268 BW door de eerste hypotheekhouder, een hogere rang heeft voor het surplus van de veilingopbrengst, de tweede hypotheekhouder of de huurder? Hoewel bij de parlementaire behandeling niet geheel duidelijk is of de wetgever in het hierboven geschetste voorbeeld bedoeld heeft de schadevergoedingsvordering van de…

Verder lezen