Huurder moet schotelantenne van de gehuurde woning verwijderen (2008.02.2002)


H bevestigt aan zijn gehuurde woning voor de ontvangst van Turkse soapseries en nieuws uit Syrië een schotelantenne. Verhuurder (V) vordert ex de artt. 7:213 en 7:215 BW, de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden verwijdering van de antenne. H beroept zich op art. 10 EVRM. De kantonrechter wijst de vordering van V af. Het hof wijst de vordering van H alsnog toe. Nu er een redelijk alternatief voor H bestaat om soapseries en nieuws uit Syrië te ontvangen, valt de…

Verder lezen