Huurdersverdriet (1995.2162)


In geding is de vraag of de gewezen huurder aansprakelijk is voor de kosten van herstel van de woning in de oude toestand. Dat het woongenot gering is geweest wegens kakkerlakken, drugsdealers etc. doet voor die aansprakelijkheid niet ter zake. In het huurreglement was een bepaling opgenomen, volgens welke het gehuurde bij het einde van de huur in een goede staat van onderhoud bezemschoon moet worden opgeleverd. De verhuurder heeft het recht om eventuele gebreken of veranderingen, na ingebrekestelling van de huurder, op diens kosten te herstellen…

Verder lezen