Huurverbod in splitsingsreglement mag


Art 5:112 en 5:120 BW

Recent heeft een rechtbank geoordeeld dat het niet in strijd is met Nederlands recht indien het splitsingsreglement een verbod bevat voor verhuur van een woning of een of meerdere kamers.

De casus was als volgt. Er is een complex met woonruimte betrokken in een appartementensplitsing. De eigenaren/bewoners vrezen overlast indien appartementen in het complex aan studenten zouden gaan worden verhuurd. Daarom wordt op de juiste wijze besloten tot een wijziging van het splitsingsreglement inhoudende een verbod op verhuur van de woningen of kamers in die woningen. Dit wordt ook notarieel juist vastgelegd. A koopt een deel van dit complex en wil het gaan verhuren aan studenten. De overige eigenaren maken bezwaar verwijzend naar het verhuurverbod. A stelt vervolgens dat dit algehele verhuurverbod in strijd is met de redelijkheid en billijkheid en dat dit onrechtmatig zijn eigendomsrecht aantast. De Vereniging van Eigenaars (VvE) verweert zich door te stellen dat de wet juist deze mogelijkheid biedt in art. 5:112, lid 4, BW en dat het ook niet onredelijk of onbillijk is omdat A wist of had kunnen weten dat dit verbod gold toen hij dit appartement kocht. Tevens wordt opgemerkt dat gezien de ouderdom en gehorigheid van het complex de bewoners erg van elkaar afhankelijk zijn en huurders zich anders betrokken zullen voelen dan eigenaren en de kans op verstoringen in het woongenot in het bijzonder ook groot is indien het om studentenkamerverhuur gaat.

De rechtbank geeft de VvE gelijk omdat dit om een algeheel verhuurverbod gaat en uit art. 5:120, lid 1 en 5:112, lid 4 niet volgt dat een…

Verder lezen
Terug naar overzicht