Huurwaardeforfait, eigen woning aangehouden tot verkoop (1995.3108)


Na het vertrek van haar echtgenoot verlaat A de echtelijke woning en trekt bij haar ouders in. De woning blijft nog een jaar aangesloten op gas, water en elektra. Tot dat laatste moment geldt de woning als eigen woning omdat deze gebruiksgereed en ingericht ter beschikking staat. Gedurende die tijd geldt het huurwaardeforfait. Pas daarna zijn de kosten aftrekbaar.

Hof Amsterdam; 31 augustus 1994; V-N 1995, blz. 637

Verder lezen