Huwelijkse voorwaarden, pensioenverevening en alimentatie (2012.09.2001)


Waarom kan van pensioenverevening bij huwelijkse voorwaarden afstand worden gedaan en kan dat niet van alimentatie? Waarom vallen pensioenrechten niet in de huwelijksgemeenschap?
In HR 7-10-1959, BNB 1959/355 werd uitgemaakt dat het pensioenrecht zo nauw aan de persoon van de rechthebbende is verbonden dat het niet in de gemeenschap valt. In HR 27-11-1981, NJ 1982, 503 (Boon/Van Loon) ging de Hoge Raad om. In dit arrest oordeelde hij dat pensioenrechten wel in de gemeenschap…

Verder lezen
Terug naar overzicht