Huwelijksgemeenschap en aanmerkelijk belang (2006.21.3272)


De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over de gevolgen voor het aanmerkelijk belang in een situatie waarin twee echtgenoten duurzaam gescheiden leefden. Belanghebbende was in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. In 1988 zijn belanghebbende en haar echtgenoot duurzaam gescheiden gaan leven. De echtgenoot is zich metterwoon in België gaan vestigen. Tot de huwelijksgoederengemeenschap behoorden alle aandelen in een BV. In 1996 heeft de echtgenoot de aandelen verkocht en geleverd aan een derde. De verkoop heeft geleid tot een winst uit aanmerkelijk belang. In het kader van de verkoop…

Verder lezen