Huwelijksgoederenregime van invloed op toerekening van inkomen (2007.08.3455)


Heithuis gaat onder meer in op de vraag wat de gevolgen van het huwelijksgoederenregime zijn voor de toedeling van a.b.-inkomsten. Wanneer M en V in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, zullen a.b.-aandelen in de gemeenschap vallen en zullen beide echtgenoten als a.b.-houder worden aangemerkt (HR 21 april 1971, BNB 1971/158).

Bij verkoop van de aandelen zullen M en V ieder de helft van de a.b.-winst moeten aangeven. Het is hierbij niet…

Verder lezen