Naar de inhoud

HvJ beantwoordt prejudiciële vragen over de grondslag voor vreemdelingenbewaring

HvJ 14 september 2017, zaak C-18/16, ECLI:EU:C:2017:680, K.

Het Hof van Justitie heeft, in de zaak K., antwoord gegeven op de prejudiciële vragen van de rechtbank Haarlem over de rechtmatigheid van het in bewaring stellen van een vreemdeling met als doel zijn identiteit of gegevens vast te stellen voor de beoordeling van zijn asielaanvraag. In de zaak die voor de rechtbank Haarlem was aangespannen ging het om een vreemdeling die in 2015 in Nederland werd aangehouden…

Wetgeving
Jurisprudentie
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsUitspraak
Publicatiedatum25-09-2017
Nummer2017/0095