HvJ EG 06-07-2000 (Dietrich/WDR), JAR 2000, 208


Arbeidstijd (EG beeldschermrichtlijn). Bedrijfsongeval (voorkomen van).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 208.

Art. 7 van EG beeldschermrichtlijn (90/270/EEG) schrijft voor dat de werkgever gehouden is het werk zo te organiseren dat het werk van de beeldschermwerker op gezette tijden door rustpauzes of andersoortige activiteiten wordt onderbroken, waardoor de belasting van het werken met een beeldscherm wordt verlicht. Het Europees Hof oordeelt dat het begrip beeldscherm ("grafisch scherm") ruim moet worden uitgelegd en ook geldt voor het bekijken van filmopnamen op een beeldscherm. De in de richtlijn gemaakte uitzondering van bestuurdersplaatsen op voertuigen en machines moet restrictief worden uitgelegd en is in casu niet aan de orde.

Verder lezen
Terug naar overzicht