HvJ EG 09-03-2000 (Commissie EG/België), NJ 2000, 529


Detachering in het buitenland (vrij verkeer van werknemers).

België legt aan bewakingsondernemingen de verplichting op dat zij gevestigd zijn in België en de leiding woonachtig is in België, alsmede dat degenen die de bewakingsdiensten uitvoeren beschikken over een extra identiteitskaart. Een buitenlandse onderneming die bewakingsdiensten in België wil verrichten heeft een aparte vergunning nodig. Het Europees Hof beslist dat een en ander in strijd is met de bepalingen over vrij verkeer van werknemers in het EG-Verdrag. De vestigingsverplichting is regelrecht in strijd met de vrijheid van dienstverlening. De verblijfsverplichting kan niet worden gerechtvaardigd door de noodzaak om antecedenten te onderzoeken. Het vereiste van voorafgaande vergunning door een buitenlandse onderneming is in strijd met art. 59 EG-Verdrag. De eis van een identificatiekaart is onnodig, omdat een identiteitskaart of paspoort voldoende moet zijn.

Verder lezen
Terug naar overzicht