HvJ EU: levering van grond die bestemd is voor bebouwing, moet belast zijn met BTW


X heeft een voormalige bibliotheek met een parkeerterrein gekocht om daar nieuwbouw te plegen. Volgens de koopakte zal de feitelijke levering van het verkochte in bouwrijpe staat geschieden in verband met de geplande nieuwbouw door X. Verder is afgesproken dat de verkoper (een gemeente) zorg zou dragen voor de sloop van het bestaande gebouw en voor de verwijdering van de bestrating van het parkeerterrein. Tussen X en de inspecteur is in geschil of de onderhavige levering van rechtswege is belast met omzetbelasting in welk geval X aanspraak heeft op de…

Verder lezen
Terug naar overzicht