HvJ EU: rechten van werknemers bij overgang van onderneming kunnen van toepassing zijn bij de sluiting van een pre-pack na een faillissement


Het HvJ EU oordeelt dat het mogelijk is dat een faillissement dat wordt uitgesproken in het kader van een pre-pack - die tot doel heeft de overdracht van een onderneming voor te bereiden teneinde na de faillietverklaring een snelle doorstart van de levensvatbare onderdelen ervan mogelijk te maken - niet voldoet aan alle in het Unierecht gestelde voorwaarden.

Feiten
Tot aan zijn faillissement was het Nederlandse bedrijf Estro Groep het grootste kinderopvangbedrijf in Nederland. Zij had circa 380 vestigingen en telde ongeveer 3.600 werknemers. Op 5 juni 2014…

Verder lezen
Terug naar overzicht