Hybride leningen en de beperkte renteaftrek (2003.32.3500)


Hybride leningen zijn leningen die zowel kenmerken van eigen als vreemd vermogen vertonen. Per 1 januari 2003 zijn de wetsbepalingen ten aanzien van de fiscale behandeling van de hybride leningen op een aantal punten gewijzigd respectievelijk aangevuld. Zo kan een geldlening die voor 1 januari 2002 reeds bestond toch onder de regels van de hybride leningen gaan vallen, wanneer na 1 januari 2003 de leningsvoorwaarden zodanig worden gewijzigd dat zij een hybride geldlening wordt. De auteur gaat nader in op de achtergrond van de regeling en behandelt de regeling zoals deze…

Verder lezen