Hypotheek was nietig omdat geen debiteur was aangeduid in hypotheekakte


Notaris N heeft een akte gepasseerd waarbij X ten gunste van zijn BV een hypotheekrecht verleent “tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de hypotheeknemer blijkens haar administratie van voor zover in deze akte niet anders aangeduid, hierna te noemen: debiteur, te vorderen heeft […].” Enkele jaren later heeft Y de nietigheid van de hypotheekverlening ingeroepen omdat niet duidelijk is wie de debiteur is. Naar aanleiding hiervan heeft N een proces-verbaal opgesteld waarin staat dat achter de woorden “administratie van” het woord “hem…

Verder lezen
Terug naar overzicht