Hypotheekadviseur geeft onjuiste inlichtingen aan de bank


X is werkzaam als hypotheekadviseur. In 2005 ondertekenen verschillende eindkopers en ING hypotheekoffertes, die door bemiddeling van X tot stand zijn gekomen. Naderhand blijkt dat de kopers niet aan hun betalingsverplichting jegens ING kunnen voldoen. ING stelt dat X haar als hypotheeknemende bank onjuist en onvolledig heeft ingelicht. Rechtbank en hof oordelen dat X de schade van ING moet vergoeden.

Achtergrond
X en ING sluiten een ‘Arrangementovereenkomst’. Zij zijn schriftelijke afspraken en voorwaarden overeengekomen met betrekking tot het aanbrengen van hypotheekproductie door intermediair, X, bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht