Hypotheekhouder mag onderhands verkopen op grond van zaakwaarneming (2013.28.2003)


M is eigenaar van een woning en heeft een hypotheekrecht verleend aan de bank als zekerheid voor geldlening. M huwt met V. Een derde legt beslag op de woning. Op enig moment stopt M met het betalen van hypotheekrente. Halverwege 2011 verleent M volmacht aan de bank om de woning namens hem te verkopen en te leveren. V heeft de volmacht niet mede ondertekend. De bank sluit een koopovereenkomst met een derde. 
In dit kort geding bij de Rechtbank Utrecht vordert de bank dat de rechter bepaalt dat…
Verder lezen
Terug naar overzicht