Hypotheekrecht geldt ook voor borgstelling die echtgenoot later heeft verleend


Borgtocht afgegeven door echtgenoot/directeur van BV terecht vernietigd wegens ontbreken toestemming andere echtgenoot? Artikel 1:88 BW. In casu was geen toestemming nodig, want de borgstelling was afgegeven ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van de BV.

De feiten
M en V zijn op huwelijkse voorwaarden met elkaar gehuwd. In verband met de financiering van hun gezamenlijke woning hebben zij aan de bank een hypotheekrecht verleend ‘tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de bank blijkens haar administratie van de comparanten onder…

Verder lezen
Terug naar overzicht