Hypotheekverhoging voor aankoop Franse woning leidt toch tot aftrek


Samenvatting

Belanghebbende heeft in 1995 een woonhuis in Frankrijk aangekocht. Voor de financiering daarvan heeft hij de hypotheek op zijn Nederlandse woning verhoogd. Belanghebbende is op 1 januari 1998 geëmigreerd naar Frankrijk, alwaar hij zijn intrek nam in voornoemd woonhuis. Zijn Nederlandse woning heeft hij voor een gedeelte verhuurd en voor een ander deel als tweede woning aangehouden. Als buitenlands belastingplichtige heeft belanghebbende aangifte voor de inkomstenbelasting gedaan. Hij heeft het gehele bedrag aan betaalde hypotheekrente in aftrek gebracht. De inspecteur heeft de renteaftrek voor de helft geweigerd en 50% van de totale schuld aangemerkt als lening ter verwerving van de woning in Frankrijk. Belanghebbende beroept zich op het besluit van de staatssecretaris van 11 mei 1998, DB 98/1978M, onderdeel A.20.

Hof Amsterdam (NTFR 2005/1266) heeft hem daarin gevolgd. Niet in geschil is namelijk dat in het onderhavige geval sprake is van een in 1995 bestaande geldlening die was verzekerd door hypotheek op de eigen woning, dat de schuldpositie bleek uit de aangifte 1995, dat de schuldpositie en de ter zake voldane renten zijn aangegeven in de rubriek van de eigen woning. Blijkens het besluit dient de inspecteur er dan in beginsel vanuit te gaan dat de lening betrekking heeft op de verwerving, het onderhoud en/of de verbetering van die woning, nu zich geen van de in het besluit opgesomde uitzonderingen voordoet. Het hof kon niet inzien dat, zoals de inspecteur heeft gesteld, het besluit in de onderhavige situatie geen toepassing kan vinden, omdat geen sprake meer is van een eigen woning. Het hof kon evenmin inzien dat het besluit geen toepassing…

Verder lezen
Terug naar overzicht