Naar de inhoud

Hypotheekverlening kort voor faillissement niet paulianeus

De bank verleent aan haar relatie A BV in 1991 een rekening-courantkrediet van ƒ 8 miljoen, waartegenover A aan de bank zekerheden verleent.

In verband met liquiditeitsproblemen van A verhoogt de bank na uitgebreid overleg met A op 5 november 1993 het krediet met ƒ 1 miljoen. Als zekerheid voor deze extra kredietfaciliteit verleent A hypotheek op een woning en landerijen. De hypotheekakten worden op 3 december verleden, waarna inschrijving volgt op 6 december 1993.

Op 8 december 1993 wordt aan A surséance van betaling verleend.

Wetgeving
Jurisprudentie
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsOverig
Publicatiedatum21-12-1998
Nummer1998/0287