IE-rechten, acquisities en joint ventures (2002.47.2270)


Bij veel bedrijfsovernames en joint ventures blijft volgens de auteur de betekenis van ie-rechten onderbelicht tot nadeel van beide partijen. In het kader van due diligence is het van groot belang deugdelijk onderzoek te doen naar de positie van de verschillende ie-rechten. De auteur poogt daartoe een praktische handleiding te geven die ook dienstig kan zijn bij onderzoek naar ie-rechten in situaties van insolventie, bij privatisering of bij financiering. Na vermelding van enige algemene aspecten van ie-rechten worden deze rechten afzonderlijk behandeld. …

Verder lezen