Inbewaringstelling van voormalig bestuurder van failliete vennootschap: nemo tenetur


Steel Trading is gefailleerd. Het hof heeft in hoger beroep op verzoek van de curator de inbewaringstelling van appellant (A) – als voormalig bestuurder van Steel Trading – bevolen en de geldigheid van dit bevel bepaald op één jaar. De rechtbank heeft dit bevel verlengd met een geldigheidsduur van twaalf maanden. Tegen laatstgenoemde beschikking heeft A hoger beroep ingesteld. Het beroep van A wordt afgewezen, maar de reikwijdte van de informatie mag slechts voor de afwikkeling van het faillissement van Steel Trading worden benut.

In de eerste plaats…

Verder lezen
Terug naar overzicht