Inbrengvrijstelling ‘teruggenomen’ omdat de BV binnen 3 jaar een firma aanging (2010.40.3006)


De redactie van V-N gaat in op de uitspraak van Hof Den Bosch betreffende de reikwijdte van de inbrengvrijstelling van art. 15.1.e WBR (zie Notafax 2010, nr. 202). In casu hadden A en B een firma. Tot het firmavermogen behoorde een onroerende zaak. In maart 2007 werd de firma (inclusief de onroerende zaak) ingebracht in een BV. Bij deze inbreng werd een beroep gedaan op de vrijstelling van overdrachtsbelasting van art. 15.1.e WBR…

Verder lezen
Terug naar overzicht