Incidentele vordering niet ontvankelijk omdat het een materieel geschilpunt betreft


Hoewel het in Nederland geldende stelsel van incidentele vorderingen een open stelsel betreft, betekent dit niet dat iedere vordering bij wijze van incidentele vordering kan worden ingesteld, vanwege het bijzondere karakter van deze procedure. De grens van de mogelijkheid tot het instellen van een incidentele vordering is daar gelegen waar de vordering niet meer een procedurele kwestie betreft, maar een kwestie van materiële aard die van belang is voor toe- of afwijzing van de vordering in de hoofdzaak.

Met zijn incidentele vordering keert gedaagde zich tegen hetgeen door de…

Verder lezen
Terug naar overzicht