Indexering van bedragen in onder andere de Algemene wet bestuursrecht en het Besluit pro-ceskosten bestuursrecht, Stcrt. 2014, 37105


De regeling met indexering per 1 januari 2015 is in de Staatscourant gepubliceerd.

Bron: Stcrt. 2014, 37105

 

Verder lezen
Terug naar overzicht