Indicatoren basisveiligheid in ontwikkeling


Voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden nieuwe indicatoren basisveiligheid ontwikkeld. Deze indicatoren gaan over vier thema’s en zullen in 2018 van kracht worden.

Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg bepaalt dat er op vier thema’s van basisveiligheid indicatoren ontwikkeld moeten worden, namelijk medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en preventie van acute ziekenhuisopname. Een belangrijk uitgangspunt is dat de indicatoren informatie opleveren die bruikbaar is voor professionals in de praktijk om te leren en verbeteren.

Verenso en V&VN zijn de trekker van de opdracht om…

Verder lezen
Terug naar overzicht